خوش امدید

بازگردانی اکانت تعلیق شده اینستاگرام

بازگردانی اکانت تعلیق شده اینستاگرام ،رفع ساسپند شدن اکانت اینستاگرام

چرا اکانت اینستاگرام من به حالت تعلیق درآمد؟ حساب کاربری اینستاگرام شما به دلیل نقض یک یا چند دستورالعمل انجمن، ممکن است به حالت تعلیق درآمده باشد. در برخی موارد، ممکن است حساب کاربری شما به دلیل اشتباهی به حالت تعلیق درآید.باید بگویم این احتمال نیز وجود دارد که اینستاگرام خود دچار مشکل شده باسد. […]